The Posit, With, Opozycja- Chorzów, Leśniczówka – 25.04.2015.