Ciryam – Desires

Z wielką przyjemnością dostałam do swoich rąk najnowszą płytę zespołu Ciryam pod tytułem "Desires".
Ocierający się o progresywno-gotyckie klimaty zespół z Krosna podbił uprzednio moje serce swoimi poprzednimi płytami.

Płyta ta została wydana 20 listopada 2015 roku.Jest na jej 11 utworów plus trzy wersje radiowe i bonusowe video (teledysk) do "Alone".

Podoba mi się książeczka dołączona do płyty, gdyż są wszystkie teksty utworów, a oprawa graficzna płyty i okładka są na wysokim poziomie. Pierwszy utwór na płycie i zarazem ten, do którego powstał teledysk wkręca się fajnym progrockowym klimatem. Barwa głosu Moniki jest bardzo dobra, a tekst utworu opowiada nam o samotności. "Alone beside you.Yet imprisoned in the cage of thoughts" – "Sam przy Tobie. Jednakże uwięziony w klatce myśli" "You're erasing the moments in a jiffy and the clear whiff of coldness is emanating from the bones and voice" – "Wymazujesz chwile w mgnieniu oka i zimny powiew chłodu emanuje z kości i głosu". Drugi utwór "Deep" rozpoczyna się mocnym gitarowym riffem "In a voiceless oceans of trees.There's a sign in silence.Where free from thoughts.From fear and punishment. Among clear mists.They passed on eternally" – "W bezdźwięcznych oceanach drzew. Jest znak w ciszy. Gdzie wolni od myśli. Wolni od strachu i poniżenia. Pomiędzy czystymi mgłami. Odchodzą do wieczności". W minucie 3:23 zaczyna się super solówka na gitarze..mmm. Trzeci utwór zatytułowany "For you" czyli "Dla Ciebie". Piosenka ta zaczyna się od słów "I'm still looking for you.I need a breath in faith. I quickly need air. Warmth of words for my soul.Because I'm still looking for you" – "Wciąż szukam Ciebie. Potrzebuję oddechu w wierze. Szybko potrzebuję powietrza. Ciepła słów dla mojej duszy. Ponieważ wciąż Cię szukam" czyli wszystko to co robię dla niego i aby poznać jaki jest mój ukochany – "Your eyes are hypnotic.Your whispers seduces me" – "Twoje oczy są hipnotyzujące. Twój szept mnie uwodzi" Świetny tekst jak i zarówno warstwa instrumentalna tworzą spójną całość. Bardzo dobry numer. Numer cztery czyli "Dream's factory" to bardzo mocny niemal metalowy wręcz kawałek. Jeden z moich ulubionych utworów z całej płyty."In dreams factory.There is no word. I wait the night in day.To feed my dreams" – "W fabryce snów. Nie ma słów. Czekam na noc w dzień. By nakarmić moje marzenia". "I feel the light.I feel the cold. Contrast faces without make-up. There's end of our adventure.The end of silence , the end of consent" – "Czuję światło. Czuję zimno. Kontrastowe twarze bez makijażu. Tam jest koniec naszej przygody. Koniec ciszy , koniec zgody". Tekst z muzyką oraz wokalem Moniki budują klimatyczny nastrój."Red rain" czyli "Czerwony deszcz" to pozycja numer pięć na naszej płycie. Spokojny i klimatyczny kawałek w 2:24 minucie odmienia się mocną gitarową solówką ."The more I touch you. The more I feel you. The more of you pervade me. The more I have you". Zmysłowy i uwodzicielski utwór "Im więcej cię dotykam , tym więcej cię czuję. Im więcej przenikasz mnie, tym więcej cię mam. Szósty utwór bardzo melodyjne , chwytliwe i mocne "In the cage" czyli "W klatce" jest moim ulubionym utworem na tej płycie. W tle słychać skrzypce "Heart being covered by a black curtain is pounding in the cage of riddles" – "Serce okryte czarną kurtyną bije w klatce zagadek." "But you and I are still the same. And the sky is more often blue.The smell of grass being cut every morning" – "Ale Ty i ja to wciąż to samo.I niebo jest częściej niebieskie. Zapach trawy koszonej każdego ranka" – Niby typowa piosenka o miłości. Tutaj jednak tekst nie gra takiej roli jak instrumentalna strona tego utworu. W utworze siódmym "Between" czyli "Pomiędzy" urzekły mnie wokalizy Moniki."Boundaries between reality and dream Boundaries between consciousness and illusion everything can be felt here" – "Granice pomiędzy realnością a snem. Granice pomiędzy świadomością, a iluzją wszystko to można tu wyczuć."There's a boundarey – marked by short-life line" – "Tutaj jest granica – wyznaczona przez linię krótkiego życia". Ósmy utwór na tej płycie czyli "Pine code" – w wolny tłumaczeniu coś w rodzaju kodu PIN. Utwór nabiera życia gitarową solówką w 1:53 minucie."Something is closing and something is ending. Something is disappearing to become something new.The moment is mine and the word is for you…my pin number is still the same for you" – "Coś się zamyka i coś się kończy. Coś znika, aby stać się czymś nowym. Ten moment jest mój i to słowo jest dla Ciebie…mój kod PIN jest wciąż ten sam dla Ciebie". "The tea is cold and lack of sugar. No hope for me for further life" – czyli "Herbata jest zimna i brakuje w niej cukru. Nie ma dla mnie nadziei na przyszłe życie". Pesymistyczne prawda? Dziewiątka czyli "Dices" czyli w wolnym tłumaczeniu "Kości do gry" to mocny , rockowy utwór. "Let's dice today.The last time in this life.We play for ourselves in two deals.The winner chooses a desire. The looser agrees for everything" co oznacza "Rzućmy dzisiaj kostką. Ostatni raz w tym życiu. Gramy w dwóch rzutach. Zwycięzca wybiera pragnienie. Przegrany zgadza się na wszystko." Zrządzenie losu , gra , o tym mówi ten utwór. Utwór dziesiąty "Game" czyli "Gra" jest to pesymistyczny utwór "I'm buying a ticket to hell.You – save yourself today.Because there's no future.You won't see tomorrow" – "Kupuję bilet do piekła. Ty – ocal dziś siebie.Bo tam nie ma przyszłości. Nie ujrzysz jutra". Finalny utwór na płycie "Puppet" jest mroczny i ma świetny klimat jest melodyjny i mocny. Jest to mój drugi ulubiony utwór na płycie zaraz po "In the cage". "Marionetka" czy też "Kukiełka" posiada motyw okultystyczny "Only six needles in the hand shreds of thread instead of veins. One needle into the eye.Second into the back.The third , the fourth more close to heart.The fifth is already killing in the secret.The sixth needle…why and what for?" co oznacza w naszym rodzimym języku "Tylko sześć igieł w dłoni, strzępki materiału zamiast żył. Jedna igła do oka. Druga w plecy. Trzecia i czwarta bliżej serca. Piąta już zabija cię w sekrecie. A szósta…Dlaczego i po co?" – Ostro , bardzo ostro. Z całej tej płyty moje ulubione utwory to jak wspominałam "In the cage" oraz "Puppet".Ubolewam nad brakiem chociaż jednego lub dwóch utworów w języku polskim tak jak to miało miejsce na wcześniejszych płytach. Uważam , że jest to mus , gdyż jest to polski zespół.

7,5 na 10 kropel krwi

Tracklista
1.Alone
2.Deep
3.For You
4.Dream's factory
5.Red rain
6.In the cage
7.Between
8.Pine code
9.Dices
10.Game
11.Puppet

 Katarzyna Szarmach